Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một lực có độ lớn 2 N tác dụng vào một vật có khối lượng 1 kg lúc đầu đứng yên. Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian 2s là A. 2 m. B. 0,5 m. C. 4 m. D. 1 m.

 Một lực có độ lớn 2 N tác dụng vào một vật có khối lượng 1 kg lúc đầu đứng yên. Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian 2s là

    A. 2 m.

    B. 0,5 m.

    C. 4 m.

    D. 1 m.

  1. 2 m

  2. 0,5 m

  3. 4 m

  4. 1 m

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Áp dụng định luật II Niu-tơn ta được: a = = 2 m/s 2 => Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian 2s là:

Chọn C

Áp dụng định luật II Niu-tơn ta được: a = F over m = 2 m/s2

=> Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian 2s là:

24 câu trắc nghiệm Ba định luật Niu - Tơn cực hay có đáp án (phần 1)  

1

Câu hỏi tương tự

Trong một lần thử xeô tô, người ta xácđịnhđược vị trí của xe tại các thờiđiểm cách nhau cùng một khoảng thời gian 1s(xem bảng dướiđây) Hãy xácđịnh vận tốc trung bình củaô tô: a. Trong giâyđầu tiên. ...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG