Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một Kim tự tháp ở Ai cập có dạng là một khối chóp tứ giác đều, với các kích hước như hình ảnh. Tính thể tích của kim tự tháp với kết quả làm tròn đến phần nguyên.

 Một Kim tự tháp ở Ai cập có dạng là một khối chóp tứ giác đều, với các kích hước như hình ảnh. Tính thể tích của kim tự tháp với kết quả làm tròn đến phần nguyên.

  1. 121280

  2. 22915990

  3. 91663958

  4. 274991874

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.91663958

ĐÁP ÁN C. 91663958 

1

Câu hỏi tương tự

Bác An có mảnh ruộng hình Elip có độ dài trục lớn bằng 100m, độ dài trục bé bằng 80m. Với chủ trương xây dựng kinh tế nông thôn mới, bác định chuyển đổi canh tác bằng cách đào một cái ao hình Elip ở c...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG