Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một khúc gỗ khối lượng 2 kg đặt trên sàn nhà. Người ta kéo khúc gỗ bằng một lực F hướng chếch lên và hợp với phương nằm ngang một góc α=30 o . Khúc gỗ chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 1,0 m/s 2 trên sàn. Biết hệ số ma sát trượt giữa gỗ và sàn là 0,2. Lấy g = 10 m/s 2 . Giá trị của F là A. 4,24 N. B. 4,85 N. C. 6,21 N. D. 5,12 N.

 Một khúc gỗ khối lượng 2 kg đặt trên sàn nhà. Người ta kéo khúc gỗ bằng một lực F hướng chếch lên và hợp với phương nằm ngang một góc α=30o. Khúc gỗ chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 1,0 m/s2 trên sàn. Biết hệ số ma sát trượt giữa gỗ và sàn là 0,2. Lấy g = 10 m/s2. Giá trị của F là

    A. 4,24 N.

    B. 4,85 N.

    C. 6,21 N.

    D. 5,12 N.

  1.  4,24 N.

     

  2. 4,85 N.

  3. 6,21 N.

  4. 5,12 N.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D. Theo định luật II Niu-tơn ta có: Chọn hệ quy chiếu Oxy như hình vẽ. Chiếu phương trình (1) lên phương thẳng đứng (Oy), ta được: F.sinα + N – P = 0 → N = P – F.sinα Chiếu phương trình (1) lên phương ngang (Ox), ta được:

Chọn D.

18 câu trắc nghiệm Lực ma sát cực hay có đáp án

Theo định luật II Niu-tơn ta có:
space stack F space with rightwards arrow on top plus space stack N subscript x with rightwards arrow on top space plus space stack P subscript x with rightwards arrow on top space plus space stack F subscript m s t end subscript with rightwards arrow on top space equals space m a with rightwards arrow on top space left parenthesis 1 right parenthesis

Chọn hệ quy chiếu Oxy như hình vẽ.

Chiếu phương trình (1) lên phương thẳng đứng (Oy), ta được:

F.sinα + N – P = 0 → N = P – F.sinα

Chiếu phương trình (1) lên phương ngang (Ox), ta được:

18 câu trắc nghiệm Lực ma sát cực hay có đáp án   

2

Câu hỏi tương tự

Trong một lần thử xeô tô, người ta xácđịnhđược vị trí của xe tại các thờiđiểm cách nhau cùng một khoảng thời gian 1s(xem bảng dướiđây) Hãy xácđịnh vận tốc trung bình củaô tô: a. Trong giâyđầu tiên. ...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG