Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một khối nón có diện tích xung quanh bằng và bán kính đáy . Khi đó độ dài đường sinh là:

Một khối nón có diện tích xung quanh bằng  và bán kính đáy  . Khi đó độ dài đường sinh là:  

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: .

Ta có: .

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có đáy là hình bình hành, các cạnh bên của hình chóp bằng Khi thể tích khối chóp đạt giá trị lớn nhất, tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG