Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một khối hình trụ có chiều cao bằng 3 lần đường kính của mặt đáy chứa đầy nước. Người ta đặt vào trong khối đó một khối cầu có đường kính bằng đường kính khối trụ và một khối nón có đỉnh tiếp xúc với khối cầu, đáy khối nón trùng với đáy trên của khối trụ (như hình vẽ).Tính tỉ số thể tích của lượng nước còn lại trong khối trụ và lượng nước của khối trụ ban đầu.

Một khối hình trụ có chiều cao bằng 3 lần đường kính của mặt đáy chứa đầy nước. Người ta đặt vào trong khối đó một khối cầu có đường kính bằng đường kính khối trụ và một khối nón có đỉnh tiếp xúc

với khối cầu, đáy khối nón trùng với đáy trên của khối trụ (như hình vẽ).Tính tỉ số thể tích của lượng

nước còn lại trong khối trụ và lượng nước của khối trụ ban đầu.

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi R, h lần lượt là bán kính đáy và chiều cao của khối trụ Thể tích của khối trụ là Khối cầu bên trong khối trụ có bán kính là Khối nón bên trong khối trụ có bán kính đáy là R = 1 và chiều cao h –2R =4. Suy ra thể tích khối nón là Do đó, thể tích lượng nước còn lại bên trong khối trụ là . Vậy tỉ số cần tính là

Gọi R, h lần lượt là bán kính đáy và chiều cao của khối trụ  Thể tích của khối trụ là

 Khối cầu bên trong khối trụ có bán kính là

Khối nón bên trong khối trụ có bán kính đáy là R = 1 và chiều cao h –2R =4. Suy ra thể tích khối nón là

 Do đó, thể tích lượng nước còn lại bên trong khối trụ là

. Vậy tỉ số cần tính là

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có mặt cầu nội tiếp có bán kính r. Diện tích toàn phần nhỏ nhất của hình chóp SABCD tương ứng là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG