Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một khúc gỗ có dạng với độ dài các cạnh được cho như hình vẽ bên. Tính thể tích V khối đa diện tương ứng.

Một khúc gỗ có dạng với độ dài các cạnh được cho như hình vẽ bên. Tính thể tích V khối đa diện tương ứng.

  1. V equals 2960 over 3 left parenthesis c m cubed right parenthesis

  2. V equals 2560 space left parenthesis c m cubed right parenthesis

  3. V equals 2960 space left parenthesis c m cubed right parenthesis

  4. V equals 2590 space left parenthesis c m cubed right parenthesis

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

4

Câu hỏi tương tự

Cho hình bình hành ABCD có AD = a; AB = 3a; (như hình bên). Tính thể tích V khối tròn xoay nhận được khi quay hình bình hành ABCD quanh trục AB.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG