Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một điện thoại đang nạp pin, dung lượng nạp được tính theo công thức với t là khoảng thời gian tính bằng giờ và Q 0 là dung lượng nạp tối đa (pin đầy). Nếu điện thoại nạp pin từ lúc cạn pin (tức là dung lượng pin lúc bắt đầu nạp là 0%) thì sau bao lâu sẽ nạp được 90% (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

Một điện thoại đang nạp pin, dung lượng nạp được tính theo công thức Q left parenthesis t right parenthesis equals Q subscript 0 open parentheses 1 minus e to the power of fraction numerator negative 3 t over denominator 2 end fraction end exponent close parentheses với t là khoảng thời gian tính bằng giờ và Q0 là dung lượng nạp tối đa (pin đầy). Nếu điện thoại nạp pin từ lúc cạn pin (tức là dung lượng pin lúc bắt đầu nạp là 0%) thì sau bao lâu sẽ nạp được 90% (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

  1. t almost equal to 1 comma 54 h

  2. t almost equal to 1 comma 2 h

  3. t almost equal to 1 h

  4. t almost equal to 1 comma 34 h

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một viên đạn được bắn lên theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu 98 (m /s).Gia tốc trọng trường là 9,8 (m/s 2 ). Tính quãng đường viên đạn đi được từ lúc bắn lên cho đến khi chạm đất.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG