Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hộp đựng thẻ gồm 20 thẻ được đánh số từ 1 đến 20. Rút ngẫu nhiên hai thẻ từ hộp thẻ đó. Xác suất để rút được hai thẻ có tích số ghi trên hai thẻ là một số lẻ bằng

Một hộp đựng thẻ gồm 20 thẻ được đánh số từ 1 đến 20. Rút ngẫu nhiên hai thẻ từ hộp thẻ đó.
Xác suất để rút được hai thẻ có tích số ghi trên hai thẻ là một số lẻ bằng

  1. A. .

     

R. Roboctvx112

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi Alà biến cố: "rút được hai thẻ có tích số ghi trên hai thẻ là một số lè" - Số kết quả có thể xảy ra khi rút hai thẻ: n ( Ω ) = C 20 2 ​ . - Số kết quả thuận lợi cho biến cố A : n ( Ω ) = C 10 2 ​ . - Xác suất của biến cố A : P ( A ) = C 20 2 ​ C 10 2 ​ ​ = 38 9 ​ .

Gọi A là biến cố: "rút được hai thẻ có tích số ghi trên hai thẻ là một số lè"

- Số kết quả có thể xảy ra khi rút hai thẻ: .

- Số kết quả thuận lợi cho biến cố .

- Xác suất của biến cố .

2

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình: A n 1 ​ + C n 2 ​ = n

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG