Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hộp đựng 6 viên bi màu xanh và 4 viên bi màu đỏ. Chọn ngẫu nhiên 3 viên bi. Gọi X là số lần lấy được bi màu đỏ. Lập bảng phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên X.

Một hộp đựng 6 viên bi màu xanh và 4 viên bi màu đỏ. Chọn ngẫu nhiên 3 viên bi. Gọi X là số lần lấy được bi màu đỏ. Lập bảng phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên X. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong một hộp bút gồm có 8 cây bút bi, 6 cây bút chì và 10 cây bút màu. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra một cây bút từ hộp bút đó?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG