Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hộp đựng 2 viên bi trắng, 3 viên bi đen. Lấy ngẫu nhiên một lần hai viên bi. a. Tính xác suất biến cố lấy được một viên bi trắng, một viên bi đen. b. Gọi X là số bi trắng trong hai viên bi được lấy. Hỏi X có phải là biến ngẫu nhiên không? Hãy lập bảng phân bố của biến ngẫu nhiên X.

Một hộp đựng 2 viên bi trắng, 3 viên bi đen. Lấy ngẫu nhiên một lần hai viên bi. 

a. Tính xác suất biến cố lấy được một viên bi trắng, một viên bi đen. 

b. Gọi X là số bi trắng trong hai viên bi được lấy. Hỏi X có phải là biến ngẫu nhiên không? Hãy lập bảng phân bố của biến ngẫu nhiên X. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

50

Câu hỏi tương tự

Xếp 5 nam và 2 nữ vào một bàn dài gồm 7 chỗ ngồi. Tính xác suất để 2 nữ không ngồi cạnh nhau?

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG