Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hộp đựng 10 viên bi trong đó có 6 viên bi màu xanh và 4 viên bi màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra 3 viên. Tính xác suất trong 3 viên lấy ra: a. Cả 3 viên bi đều màu xanh b. Ít nhất là 1 viên bi màu xanh.

Một hộp đựng 10 viên bi trong đó có 6 viên bi màu xanh và 4 viên bi màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra 3 viên. Tính xác suất trong 3 viên lấy ra: 

a. Cả 3 viên bi đều màu xanh 

b. Ít nhất là 1 viên bi màu xanh. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Có người khách bước ngẫu nhiên vào một trong ba quầy của một cửa hàng. Tính xác suất để có đúng người đến quầy thứ nhất.

10

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG