Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hộp không nắp được làm từ một mảnh các tông theo hình mẫu. Hộp có đáy là một hình vuông cạnh x (cm) , chiều cao h (cm) và có thể tích là 500 ( c m 3 ) . Hãy tìm độ dài cạnh của hình vuông sao cho chiếc hộp được làm ra tốn ít nhiên liệu nhất:

Một hộp không nắp được làm từ một mảnh các tông theo hình mẫu. Hộp có đáy là một hình vuông cạnh x (cm) , chiều cao h (cm) và có thể tích là . Hãy tìm độ dài cạnh của hình vuông sao cho chiếc hộp được làm ra tốn ít nhiên liệu nhất:

  1. 5 cm

  2. 10 cm

  3. 2 cm

  4. 3 cm

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Để tốn ít nhiên liệu nhất thì diện tích toàn phần phải nhỏ nhất V = x 2 . h = 500 ⇒ h = x 2 500 ​ S = x 2 + 4 x h = x 2 + x 2000 ​ f ( x ) = x 2 + x 2000 ​ ⇒ f ′ ( x ) = 2 x − x 2 2000 ​ ( x ∈ ( 0 ; 10 5 ​ ) ) ⇒ x = 10 ( t h ỏ a m a ~ n )

Để tốn ít nhiên liệu nhất thì diện tích toàn phần phải nhỏ nhất

1

Câu hỏi tương tự

Cắt hình nón đỉnh S bởi mặt phẳng đi qua trục của hình nón ta được một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng a 2 ​ . Tính theo a thể tích của khối nón đã cho.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG