Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hộp không nắp được làm từ một mảnh các tông theo hình mẫu. Hộp có đáy là một hình vuông cạnh x(cm), chiều cao là h(cm) và có thể tích là . Hãy tìm độ dài cạnh củ hình vuông sao cho chiếc hộp được làm ra tốn ít nhiên liệu nhất. A. 5cm B. 10cm C. 2cm D. 3cm

Một hộp không nắp được làm từ một mảnh các tông theo hình mẫu. Hộp có đáy là một hình vuông cạnh x(cm), chiều cao là h(cm) và có thể tích là 500 c m cubed . Hãy tìm độ dài cạnh củ hình vuông sao cho chiếc hộp được làm ra tốn ít nhiên liệu nhất.

A. 5cm

B. 10cm

C. 2cm

D. 3cm

  1. 5cm

  2. 10cm

  3. 2cm

  4. 3cm

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là B. 10cm Vậy độ dài cạnh của hình vuông sao cho chiếc hộp được làm ra ít tốn nguyên liệu nhất là:

Đáp án đúng là B. 10cm

V equals h x squared rightwards double arrow h equals 500 over x c m space left parenthesis 0 less than x right parenthesis space S subscript left parenthesis x right parenthesis end subscript equals 4 x h plus x squared equals x squared plus 2000 over x space S apostrophe subscript left parenthesis x right parenthesis end subscript equals 2 x minus 2000 over x squared equals 0 left right double arrow x equals 10 space c m space left parenthesis t m right parenthesis

Vậy độ dài cạnh của hình vuông sao cho chiếc hộp được làm ra ít tốn nguyên liệu nhất là: x equals 10 space c m

2

Câu hỏi tương tự

Diện tích toàn phần của một khối lập phương là . Thể tích của khối lập phương đó là

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG