Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hộp chứa bốn cái thẻ được đánh số 1, 2, 3, 4. Lấyngẫu nhiên hai thẻ. a. Mô tả không gian mẫu b. Xác định các biến cố sau: A"Tổng các số trên hai thẻ là số chẵn" B "Tích các số trên hai thẻ là số chẵn "

Một hộp chứa bốn cái thẻ được đánh số 1, 2, 3, 4. Lấy ngẫu nhiên hai thẻ.

a. Mô tả không gian mẫu

b. Xác định các biến cố sau:

A"Tổng các số trên hai thẻ là số chẵn"

B "Tích các số trên hai thẻ là số chẵn "

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một hộp đựng 4 bi đỏ, 5 bitrắng và 6 bi xanh. Chọn ra 4 viên bi. Có bao nhiêu cách chọn mà không có đủ 3 màu?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG