Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hộp chứa 6 viên bi đỏvà 4 viên xanh, Chọn ngẫu nhiên 3 viên bi. Gọi X là số viên bi xanh được chọn. Lập bảng phân bố xác suất của X

Một hộp chứa 6 viên bi đỏ và 4 viên xanh, Chọn ngẫu nhiên 3 viên bi. Gọi X là số viên bi xanh được chọn. Lập bảng phân bố xác suất của X

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Có 6 quyển sách Toán, 5 quyển sách Hóa và 3 quyển sách Lí. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 6 quyển sách sao cho mỗi loại có hai quyển?

16

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG