Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hộp chứa 11 quả cầu gồm 5 quả cầu màu xanh và 6 quả cầu màu đỏ. Chọn ngẫu nhiên đồng thời 2 quả cầu từ hộp đó. Xác suất để chọn ra 2 quả cầu cùng màu bằng

Một hộp chứa 11 quả cầu gồm 5 quả cầu màu xanh và 6 quả cầu màu đỏ. Chọn ngẫu nhiên đồng thời 2 quả cầu từ hộp đó. Xác suất để chọn ra 2 quả cầu cùng màu bằng
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Số cách chọn ngẫu nhiên đồng thời 2 quả cầu từ 11 quả cầu là C 11 2 ​ = 55 Số cách chọn ra 2 quả cầu cùng màu là C 5 2 ​ + C 6 2 ​ = 25 Xác suất để chọn ra 2 quả cầu cùng màu bằng 55 25 ​ = 11 5 ​

Đáp án C

Số cách chọn ngẫu nhiên đồng thời 2 quả cầu từ 11 quả cầu là 

Số cách chọn ra 2 quả cầu cùng màu là 
Xác suất để chọn ra 2 quả cầu cùng màu bằng 
 


 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian O x yz cho hai điểm A ( 2 ; − 2 ; 4 ) , B ( − 3 ; 3 ; − 1 ) và mặt phẳng ( P ) : 2 x − y + 2 z − 8 = 0 . Xét M là điểm thay đổi thuộc ( P ) ,giá trị nhỏ nhất của 2 M A 2 + 3 M B 2 bằn...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG