Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hộp có chứa 7 quả cầu xanh, 5 quả cầu vàng. Chọn ngẫu nhiên 3 quả. Xác xuất để 3 quả được chọn có ít nhất 2 quả xanh là

Một hộp có chứa 7 quả cầu xanh, 5 quả cầu vàng. Chọn ngẫu nhiên 3 quả. Xác xuất để 3 quả được chọn có ít nhất 2 quả xanh là
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xác suất để 3 quả được chọn có ít nhất 2 quả cầu xanh là:

n open parentheses capital omega close parentheses equals large C subscript 12 superscript 3

Xác suất để 3 quả được chọn có ít nhất 2 quả cầu xanh là: P equals fraction numerator large C subscript 7 superscript 2. large C subscript 5 superscript 1 plus large C subscript 7 superscript 3 over denominator large C subscript 12 superscript 3 end fraction equals 7 over 11
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho , , là các số thực dương thỏa mãn , , . Tính giá trị .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG