Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hộp có 8 bi xanh, bi đỏ và4 bi vàng. Số cách chọn ra bi sao cho có đúng bi đỏ là:

Một hộp có 8 bi xanh, bi đỏ và4 bi vàng. Số cách chọn ra bi sao cho có đúng bi đỏ là:
  1. 160

  2. 330

  3. 170

  4. 66

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. 330 Chọn 1 bi đỏ có 5 cách chọn. Chọn 2 bi từ 8 bi xanh và 4 bi vàng có: C 12 2 = 66 cách chọn. Vậy: Theo quy tắc nhân, có: 5.66 = 330 cách chọn.

ĐÁP ÁN B. 330

  • Chọn 1 bi đỏ có 5 cách chọn.
  • Chọn 2 bi từ 8 bi xanh và 4 bi vàng có: C122= 66 cách chọn.
  • Vậy: Theo quy tắc nhân, có: 5.66= 330 cách chọn.

2

Câu hỏi tương tự

Bạn Tít có một hộp bi gồm 2 viên đỏ và 8 viên trắng. Bạn Mít cũng có một hộp bi giống như của bạn Tít. Từ hộp của mình, mỗi bạn lấy ra ngẫu nhiên 3 viên bi. Tính xác suất để Tít và Mít lấy được số bi ...

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG