Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hộp có 5 bi xanh, 10 bi trắng và 6 bi vàng. Chọn ngẫu nhiên 3 bi. Số cách chọn để 3 bilấy ra không đủ 3 màu là:...

Một hộp có 5 bi xanh, 10 bi trắng và 6 bi vàng. Chọn ngẫu nhiên 3 bi. Số cách chọn để 3 bi lấy ra không đủ 3 màu là:...
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ O x y , cho hình vuông A BC D , điểm G ( 3 ; 3 ) là trọng tâm tam giác A B D . Đường thẳng đi qua A vuông góc với BG và cắt B D tại điểm E ( 1 ; 3 ) . Tìm tọa độ các...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG