Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hộp có 4 viên bi đỏ, 5 viên bi trắng và 6 viên bi vàng. Chọn ra 4 viên bi từ hộp đó. Hỏi có bao nhiêu cách chọn để trong số bi lấy ra không có đủ cả ba màu?

Một hộp có 4 viên bi đỏ, 5 viên bi trắng và 6 viên bi vàng. Chọn ra 4 viên bi từ hộp đó. Hỏi có bao nhiêu cách chọn để trong số bi lấy ra không có đủ cả ba màu?

  1. 720

  2. 645

  3. 702

  4. 654

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.645 Chọn viên bi bất kì có C 15 4 ​ = 1365 cách Chọn 4 viên có đủ 3 màu có C 4 2 . C 5 1 . C 6 1 + C 4 1 . C 5 2 . C 6 1 + C 4 1 . C 5 1 . C 6 2 = 720 Suy ra có 1365 - 720 = 645 .

ĐÁP ÁN B. 645 

Chọn viên bi bất kì có  cách

Chọn 4 viên có đủ 3 màu có C42 .C51 .C61+ C41 .C52 .C61+ C41 .C51 .C62= 720

Suy ra có 1365- 720= 645 .

1

Câu hỏi tương tự

Trong một nhóm học sinh gốm có 8 học sinh có học lực trung bình, 7 học sinh có học lực khá và 5 học sinh có học lực giỏi. Có bao nhiêu cách để chọn được từ nhóm đó: a) Một học sinh có học lực thế n...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG