Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hộp có 20 viên bi, trong đó có 12 viên bi màu đỏ và 8 viên bi màu xanh. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Tìm xác suất để: a. Cả 3 viên bi đều màu đỏ b. Cả 3 viên bi đều màu xanh c. Có ít nhất một viên bi màu đỏ.

Một hộp có 20 viên bi, trong đó có 12 viên bi màu đỏ và 8 viên bi màu xanh. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Tìm xác suất để: 

a. Cả 3 viên bi đều màu đỏ

b. Cả 3 viên bi đều màu xanh

c. Có ít nhất một viên bi màu đỏ. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

8

Câu hỏi tương tự

Trong một chương trình văn nghệ, cần chọn ra 6 bài hát trong 11 bài hát và 2 tiết mục kịch trong 5 tiết mục kịch rồi xếp thứ tự biểu diễn. Hỏi có bao nhiêu cách chọn nếu các bài hát được xếp kề nhau v...

63

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG