Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hình xuyến dạng cái phao có kích thước như hình vẽ. Tính thể tích của hình đó theo R và r.

Một hình xuyến dạng cái phao có kích thước như hình vẽ.

Tính thể tích của hình đó theo R và r.

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét hệ trục tọa độ Oxy nhưu hình vẽ. Khi đó hình xuyến dạng cái phao được tạo ra khi ta quay đường tròn tâm (0;R) và bán kính r xung quanh trục Ox. ⇒ Phương trình đường tròn x 2 + ( y − R ) 2 = r 2 ⇔ { y = R + r 2 − x 2 ​ y = R − r 2 − x 2 ​ ​ . ⇒ V = π ∫ − r r ​ ∣ ∣ ​ ( R + r 2 − x 2 ​ ) 2 − ( R − r 2 − x 2 ​ ) 2 ∣ ∣ ​ d x = 4 π R ∫ − r r ​ r 2 − x 2 ​ dx . Đặt x = r sin t ⇔ d x = r cos t d t r → 2 π ​ − r → − 2 π ​ ​ V = 4 π R ∫ − 2 π ​ 2 π ​ ​ ( rcost ) 2 dt = 2 π r 2 R ∫ − 2 π ​ 2 π ​ ​ ( 1 + cos 2 t ) dt = 2 π r 2 R ( t + 2 sin 2 t ​ ) ∣ ∣ ​ − 2 π ​ 2 π ​ ​ = 2 π 2 r 2 R .

Xét hệ trục tọa độ Oxy nhưu hình vẽ.

Khi đó hình xuyến dạng cái phao được tạo ra khi ta quay đường tròn tâm (0;R) và bán kính r xung quanh trục Ox.

Phương trình đường tròn 

Đặt

 

1

Câu hỏi tương tự

Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị các hàm số liên tục trên đoạn , trục hoành và hai đường thẳng được tính theo công thức

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG