Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hình trụ tròn xoay có bán kính đáy r = 1 , chiều cao h = 5 thì có diện tích xung quanh bằng:

Một hình trụ tròn xoay có bán kính đáy , chiều cao  thì có diện tích xung quanh bằng:

R. Roboteacher22

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chu vi mặt đáy: P = 2 π r = 2 π Diện tích xung quanh S xu n g q u anh ​ = P . h = 10 π

Chu vi mặt đáy: 

Diện tích xung quanh 

 

2

Câu hỏi tương tự

Hình trụ có bán kính bằng 5, khoảng cách giữa hai đáy bằng 7. Diện tích toàn phần của hình trụ bằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG