Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hình trụ có diện tích xung quanh bằng , diện tích đáy bằng diện tích một mặt cầu bán kính . Khi đó, thể tích của hình trụ được xác định bởi hàm số:

Một hình trụ có diện tích xung quanh bằng , diện tích đáy bằng diện tích một mặt cầu bán kính . Khi đó, thể tích của hình trụ được xác định bởi hàm số:

  1. .

  2. .

  3. .

  4.  .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi và là bán kính đáy và chiều cao của hình trụ. Do diện tích đáy của hình trụ bằng diện tích mặt cầu nên ( là diện tích mặt cầu) . . Vậy (đvtt).

Gọi  và  là bán kính đáy và chiều cao của hình trụ.

Do diện tích đáy của hình trụ bằng diện tích mặt cầu nên  

( là diện tích mặt cầu) .

.

Vậy  (đvtt).

1

Câu hỏi tương tự

Cho mặt cầu có bán kính và mặt cầu có bán kính . Tính tỉ số diện tích của mặt cầu và .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG