Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hình trụ có bán kính đáy r = 5cm và khoảng cách giữa hai đáy bằng 7cm. Cắt khối trụ bởi mộtmặt phẳng songsong với trục và cách trục 3cm. Diện tích của thiết diện được tạo nên là:

Một hình trụ có bán kính đáy r = 5cm và khoảng cách giữa hai đáy bằng 7cm. Cắt khối trụ bởi một mặt phẳng song song với trục và cách trục 3cm. Diện tích của thiết diện được tạo nên là:
 

  1. 58

  2. 56

  3. 60

  4. 49

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai đoạn thẳng bằng nhau AB, . Hãy xác định phép quay biến A thành , B thành .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG