Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hình trụ có bán kính đáy r= a độ dài đường sinh l =2a. Diện tích toàn phần của hình trụ này là

Một hình trụ có bán kính đáy r= a  độ dài đường sinh l =2a. Diện tích toàn phần của hình trụ này là

  1. 4

  2. 6

  3. 5

R. Roboteacher89

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C S tp ​ = 2 S d ​ + S xq ​ = 2 π a 2 + 2 πa ⋅ 2 a = 6 π a 2

Chọn C

1

Câu hỏi tương tự

Một hộp không nắp được làm từ một mảnh các tông theo hình mẫu. Hộp có đáy là một hình vuông cạnh x (cm) , chiều cao h (cm) và có thể tích là 500 ( c m 3 ) . Hãy tìm độ dài cạnh của hình vuông sao cho ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG