Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hình trụ bằng nhôm có chiều cao 20cm, bán kính 1cm, được treo vào đầu một lực kế R. Khối lượng riêng của nhôm là 2,7 g/cm 3 . Bỏ qua lực đẩy Ác-si-mét của không khí. 1.Khi cân bằng, lực kế chỉ bao nhiêu ? 2.Nhúng hình trụ chìm hoàn toàn trong nước (Hình 3.3). a)Hãy vẽ sơ đồ thí nghiệm. Liệt kê các lực đặt lên hình trụ. b)Xác định lực đẩy Ác-si-mét. Số chỉ của lực kế là bao nhiêu ?

Một hình trụ bằng nhôm có chiều cao 20cm, bán kính 1cm, được treo vào đầu một lực kế R. Khối lượng riêng của nhôm là 2,7 g/cm3. Bỏ qua lực đẩy Ác-si-mét của không khí.

1.Khi cân bằng, lực kế chỉ bao nhiêu ?

2.Nhúng hình trụ chìm hoàn toàn trong nước (Hình 3.3).

 

a)Hãy vẽ sơ đồ thí nghiệm. Liệt kê các lực đặt lên hình trụ.

b)Xác định lực đẩy Ác-si-mét. Số chỉ của lực kế là bao nhiêu ?

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1.Lực kế chỉ trọng lượng của vật: Thay các giá trị vào công thức, ta được : 2.a)Xem Hình 3.3.G. b)Các lực đặt trên hình trụ gồm : trọng lực , lực đẩy Ác-si-mét và lực căng của lò xo. Lực căng Ác-si-mét hướng thẳng đứng lên trên, và có độ lớn bằng : Hình trụ nằm cân bằng, ta có : Do và ngược chiều nhau nên giá trị của T bằng : T=P - A = 1,66 - 0,62 = 1,04N Vậy số chỉ của lực kế bằng 1,04 N.

1.Lực kế chỉ trọng lượng của vật:

Thay các giá trị vào công thức, ta được :

2.a)Xem Hình 3.3.G.

 

b)Các lực đặt trên hình trụ gồm :

trọng lực , lực đẩy Ác-si-mét và lực căng của lò xo.

Lực căng Ác-si-mét hướng thẳng đứng lên trên, và có độ lớn bằng :

Hình trụ nằm cân bằng, ta có :

Do  và ngược chiều nhau nên giá trị của T bằng :

T=P - A = 1,66 - 0,62 = 1,04N

Vậy số chỉ của lực kế bằng 1,04 N.

1

Câu hỏi tương tự

A đi ô tô từ Hà Nam đến Bắc Giang làm từ thiện. Đầu chặng ô tô đi một phần tư tổng thời gian với v = 50 km / h . Giữa chặng ô tô đi một phần hai thời gian với v = 40 km / h . Cuối chặng ô tô đi một ph...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG