Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hình thang cân ABCD có đáy nhỏ AB=1 đáy lớn CD=3 cạnh bên BC=AD= 2 ​ Cho hình thang ABCD quay quanh AB ta được khối nó xoay có thể tích là

Một hình thang cân ABCD có đáy nhỏ AB=1 đáy lớn CD=3 cạnh bên BC=AD= Cho hình thang ABCD quay quanh AB ta được khối nó xoay có thể tích là

  1. V=

  2. V=

  3. V=

  4. V=

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Khi quay hình thang quanh cạnh AB ta được khối tròn xoay. Kẻ các đường cao AH, BK Khi đó: HK=AB=1 ⇒ CK=DK=1 Áp dụng pitago trong các tam giác vuông AHC, BKD ta được: AH=BK=1 Xét khối trụ có đường cao CD=3 bán kính AH=1 Khi đó thể tích khối trụ: V ( T ) ​ = π . AH 2 . CD = 3 π Xét khối nón có đường sinh AD= 2 ​ bán kính AH=1 đường cao DH=1 Khi đó thể tích khối nón V ( N ) ​ = 3 1 ​ . π . AH 2 . DH = 3 π ​ Thể tích khối tròn xoay: V = V ( T ) ​ − 2 V ( N ) ​ = 3 7 ​ π

Khi quay hình thang quanh cạnh AB ta được khối tròn xoay.

Kẻ các đường cao AH, BK Khi đó: HK=AB=1CK=DK=1

Áp dụng pitago trong các tam giác vuông AHC, BKD ta được: AH=BK=1

Xét khối trụ có đường cao CD=3 bán kính AH=1 Khi đó thể tích khối trụ:

Xét khối nón có đường sinh AD= bán kính AH=1 đường cao DH=1 Khi đó thể tích khối nón

Thể tích khối tròn xoay:

=

2

Câu hỏi tương tự

Một khối lập phương có độ dài đường chéo bằng a 6 ​ . Thể tích khối lập phương đó là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG