Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng a. Tính diện tích xung quanh của hình nón.

Một hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng a. Tính diện tích xung quanh của hình nón.

  1. fraction numerator πa squared square root of 2 over denominator 4 end fraction 

  2. fraction numerator πa squared square root of 2 over denominator 2 end fraction 

  3. πa squared square root of 2 

  4. fraction numerator 2 πa squared square root of 2 over denominator 3 end fraction 

L. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B. Thiết diện qua trục là một tam giác vuông cạnh a nên đường sinh của hình nón là l = a. Đường kính của đường tròn đáy là: và bán kính đáy là Diện tích xung quanh của hình nón là .

Đáp án B. fraction numerator πa squared square root of 2 over denominator 2 end fraction

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Hình học có đáp án (Đề 4)

Thiết diện qua trục là một tam giác vuông cạnh a nên đường sinh của hình nón là l = a.

Đường kính của đường tròn đáy là: Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Hình học có đáp án (Đề 4)

và bán kính đáy là Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Hình học có đáp án (Đề 4)

Diện tích xung quanh của hình nón là Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Hình học có đáp án (Đề 4).

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình nón tròn xoay có đỉnh là S, O là tâm của đường tròn đáy, đường sinh bằng và góc giữa đường sinh và mặt phẳng đáy bằng 60°. Diện tích xung quanh S xq của hình nón và thể tích V của khối nón tư...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG