Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hình nón có thiết diện qua trục là tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng a . Tính diện tích xung quanh của hình nón

Một hình nón có thiết diện qua trục là tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng a. Tính diện tích xung quanh của hình nón

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Thiết diện qua trục là tam giác vuông cân nên hình nón có đường sinh l = a và bán kính đáy R = 2 ​ l ​ = 2 ​ a ​ . Do đó diện tích xung quanh hình nón là S = π Rl = 2 π a 2 2 ​ ​

Chọn B

Thiết diện qua trục là tam giác vuông cân nên hình nón có đường sinh  và bán kính đáy . Do đó diện tích xung quanh hình nón là 

 

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình 4 x − x 2 − 5 ​ − 12. 2 x − 1 − x 2 − 5 ​ + 8 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG