Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hình nón có chiều cao SO = 50cmvà có bán kính đáy bằng 10cm.Lấy điểm M thuộc đoạn SO sao cho OM = 20cm. Một mặt phẳng qua M vuông góc với SO cắt hình nón theo giao tuyến là đường tròn (C) . Tính diện tích xung quanh của hình nón đỉnh S có đáy là hình tròn xác định bởi (C) (xem hình vẽ). A. B. C. D.

Một hình nón có chiều cao SO = 50cm và có bán kính đáy bằng 10cm. Lấy điểm M thuộc đoạn SO sao cho OM = 20cm. Một mặt phẳng qua M vuông góc với SO cắt hình nón theo giao tuyến là đường tròn (C) . Tính diện tích xung quanh của hình nón đỉnh S có đáy là hình tròn xác định bởi (C)    (xem hình vẽ). 

A. 16 straight pi square root of 26 open parentheses cm squared close parentheses

B. 26 straight pi square root of 26 open parentheses cm squared close parentheses

C. 36 straight pi square root of 26 open parentheses cm squared close parentheses

D. 46 straight pi square root of 26 open parentheses cm squared close parentheses

  1. 16 straight pi square root of 26 open parentheses cm squared close parentheses

  2. 26 straight pi square root of 26 open parentheses cm squared close parentheses

  3. 36 straight pi square root of 26 open parentheses cm squared close parentheses

  4. 46 straight pi square root of 26 open parentheses cm squared close parentheses

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là C.

Đáp án đúng là C.

1

Câu hỏi tương tự

Diện tích toàn phần của một khối lập phương là . Thể tích của khối lập phương đó là

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG