Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hình nón có chiều cao h và đường kính đáy d.Thế tích của hình nón đó là A. B. C. D.

Một hình nón có chiều cao h và đường kính đáy d.Thế tích của hình nón đó là

A. 1 third πd squared straight h           B. 1 fourth πd squared straight h         C. 1 over 6 πd squared straight h            D. 1 over 12 πd squared straight h

  1. 1 third πd squared straight h

  2. 1 fourth πd squared straight h

  3. 1 over 6 πd squared straight h

  4. 1 over 12 πd squared straight h

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D.

Đáp án D. 1 over 12 πd squared straight h

1

Câu hỏi tương tự

Cho a + b = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG