Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hình nón có bán kính đáy bằng 5 cm và diện tichs xung quanh bằng 30 π cm 2 Tính thể tích V của khối nón đó.

Một hình nón có bán kính đáy bằng 5 cm và diện tichs xung quanh bằng 30 Tính thể tích V của khối nón đó.

  1. V=

  2. V=

  3. V=

  4. V=

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

S x q ​ = π rl ⇒ π r S xq ​ ​ = 5 π 30 π ​ ⇒ h = l 2 − r 2 ​ = 6 2 − 5 2 ​ = 11 ​ ( cm ) ⇒ V = 3 1 ​ π r 2 h = 3 1 ​ π 5 2 11 ​ = 3 25 π 11 ​ ​ ( cm 3 )

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y= − x 3 − m x 2 + ( 4 m + 9 ) x + 5 , với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến R ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG