Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hình lăng trụ đứng có đáy là hình thoi ( không phải là hình vuông) có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?

Một hình lăng trụ đứng có đáy là hình thoi ( không phải là hình vuông) có bao nhiêu mặt
phẳng đối xứng ?

 

  1. 1

  2. 3

  3. 6

  4. 5

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Có 3 mặt phẳng đó là mặt phẳng chứa các đường chéo và hai cạnh bên ; mặt phẳng trung trực của cạnh bên.

Đáp án B

Có 3 mặt phẳng đó là mặt phẳng chứa các đường chéo và hai cạnh bên ; mặt phẳng trung trực
của cạnh bên.
 

7

Câu hỏi tương tự

Họ nguyên hàm của hàm số f ( x ) = e x + x là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG