Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hình lăng trụ đứng có đáy là hình thoi ( không phải là hình vuông) có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?

Một hình lăng trụ đứng có đáy là hình thoi ( không phải là hình vuông) có bao nhiêu mặt
phẳng đối xứng ?

 

  1. 1

  2. 3

  3. 6

  4. 5

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Có 3 mặt phẳng đó là mặt phẳng chứa các đường chéo và hai cạnh bên ; mặt phẳng trung trực của cạnh bên.

Đáp án B

Có 3 mặt phẳng đó là mặt phẳng chứa các đường chéo và hai cạnh bên ; mặt phẳng trung trực
của cạnh bên.
 

7

Câu hỏi tương tự

Cho m là một tham số thực và hai tập hợp A = [ 1 − 2 m ; m + 3 ] , B = { x ∈ R ∣ x ≥ 8 − 5 m } .Tất cả các giá trị m để A ∩ B = ∅

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG