Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hình hộp chữ nhật có độ dài ba cạnh cùng xuất phát từ một đỉnh lần lượt là 2, 3, 4. Khi đó thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:

Một hình hộp chữ nhật có độ dài ba cạnh cùng xuất phát từ một đỉnh lần lượt là 2, 3, 4. Khi đó thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:

  1. 12

  2. 24

  3. 8

  4. 4

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là B. 24 Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:

Đáp án đúng là B. 24

Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là: V equals 2.3.4 equals 24

1

Câu hỏi tương tự

Cho lăng trụ ABC.A'B'C' có thể tích V. Tính thể tích của khối chóp A'.ABC theo V.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG