Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hòn đá rơi từ miệng một cái giếng cạn xuống đến đáy mất 5 s. Lấy g = 10 m/s 2 . Quãng đường hòn đá rơi trong giây thứ ba là A. 45m B. 25m C. 20m D. 30m

Một hòn đá rơi từ miệng một cái giếng cạn xuống đến đáy mất 5 s. Lấy g = 10 m/s2. Quãng đường hòn đá rơi trong giây thứ ba là

A. 45m

B. 25m

C. 20m

D. 30m

  1. 45m

  2. 25m

  3. 20m

  4. 30m

H. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là B. 25m + Sau 2 s hòn đá rơi được quãng đường OA: + Sau 3 s hòn đá rơi được quãng đường OB: → Quãng đường hòn đá rơi được trong giây thứ 3: AB = OB - OA

Đáp án đúng là B. 25m


+ Sau 2 s hòn đá rơi được quãng đường OA: begin mathsize 14px style OA equals 1 half gt subscript 1 superscript 2 end style
+ Sau 3 s hòn đá rơi được quãng đường OB: size 14px OB size 14px equals size 14px 1 over size 14px 2 size 14px gt subscript size 14px 2 superscript size 14px 2
→ Quãng đường hòn đá rơi được trong giây thứ 3: AB = OB - OA
begin mathsize 14px style rightwards double arrow AB equals 1 half straight g left parenthesis straight t subscript 2 superscript 2 minus straight t subscript 1 superscript 2 right parenthesis equals 1 half.10. left parenthesis 3 squared minus 2 squared right parenthesis equals 25 straight m end style

21

Câu hỏi tương tự

Cho đồ thị chuyển động của 2 xe được mô tả như trên hình. a. Hãy nêu đặc điểm chuyển động của hai xe b. Tính thời điểm 2 xe gặp nhau, lúc đó mỗi xe đi được quãng đường là bao nhiêu

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG