Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hòn đá có khối lượng là 250g rơi tự do và có động năng bằng 12,5J khi chạm đất. Bỏ qua lực cản của không khí. a. tìm vận tốc của hòn đá khi chạm đất. b. nó được thả rơi từ độ cao bao nhiêu. c. đất ềm nên đá lún sâu đợc 8 cm vào trong đất, tìm lực cản trung bình của đất.

Một hòn đá có khối lượng là 250g rơi tự do và có động năng bằng 12,5J khi chạm đất. Bỏ qua lực cản của không khí.
a. tìm vận tốc của hòn đá khi chạm đất.

b. nó được thả rơi từ độ cao bao nhiêu.

c. đất ềm nên đá lún sâu đợc 8 cm vào trong đất, tìm lực cản trung bình của đất. 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a. 10m/s b. 5,1m c. -158,75 N

a. 10m/s

b. 5,1m

c. -158,75 N

8

Câu hỏi tương tự

Cho một vật có khối lượng 200g đang ở độ cao 10m so với mặt đất sau đó thả vật cho rơi tự do. Tìm công của trọng lực và vận tốc của vật khi vật rơi đến độ cao 6m. A. B. C. D.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG