Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hòn bi được thả rơi tự do, vận tốc ban đầu bằng 0, Gọi là độ dời của hòn bi sau giây đầu tiên. a. Hãy tính độ dời của hòn bi theo trong những khoảng thời gian bằng nhau liên tiếp và bằng 1 giây. b. Hãy tính hiệu của các độ dời thực hiện trong những khoảng thời gian bằng nhau liên tiếp, bằng 1 giây và nghiệm lại rằng hiệu đó bằng một số không đổi và bằng .

Một hòn bi được thả rơi tự do, vận tốc ban đầu bằng 0, Gọi s subscript 1  là độ dời của hòn bi sau giây đầu tiên.
a. Hãy tính độ dời của hòn bi theo s subscript 1 trong những khoảng thời gian bằng nhau liên tiếp và bằng 1 giây.
b. Hãy tính hiệu của các độ dời thực hiện trong những khoảng thời gian bằng nhau liên tiếp, bằng 1 giây và nghiệm lại rằng hiệu đó bằng một số không đổi và bằng 2 s subscript 1

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn trục tọa độ có phương thẳng đứng , gốc O trùng với vị trí của hòn bi lúc t = 0. a.Sau 1 giây, hòn bi rơi được một đoạn Sau 2s, hòn bi rơi được một đoạn đường là: Như vậy trong giây thứ hai, hòn bi rơi thêm được một đoạn là : Ta viết lại như sau: Đó chính là độ dời của hòn bi trong giây thứ 2. Sau 3 giây, hòn bi rơi được một đoạn đường là : Như vậy trong giây thứ 3, hòn bi đã rơi được thêm một đoạn đường là : cũng là độ dời của hòn bi trong giây thứ 3. Ta tính được độ dời của hòn bi trong giây thứ n: b.Ta có: Vậy hiệu các độ dời sau 1 giây liên tiếp bằng 10m, bằng 2 lần độ dời sau giây thứ nhất. Ghi chú: Có thể áp dụng công thức ở bài 7 SGK là , trong đó lấy

Chọn trục tọa độ có phương thẳng đứng , gốc O trùng với vị trí của hòn bi lúc  t  = 0.
a.Sau 1 giây, hòn bi rơi được một đoạn 

s subscript 1 equals l subscript 1 equals 1 half.10.1 squared equals 5 m
Sau 2s, hòn bi rơi được một đoạn đường là:

l subscript 2 equals 1 half.10. left parenthesis 2 right parenthesis squared equals 4.5 equals 20 m 
Như vậy trong giây thứ hai, hòn bi rơi thêm được một đoạn là :

s subscript 2 equals l subscript 2 minus l subscript 1 equals 20 minus 5 equals 15

Ta viết lại như sau:

s subscript 2 equals l subscript 2 minus l subscript 1 equals 5 left parenthesis 2 squared minus 1 squared right parenthesis equals 15 m
Đó chính là độ dời của hòn bi trong giây thứ 2.
Sau 3 giây, hòn bi rơi được một đoạn đường là :
l subscript 3 equals 1 third.10. left parenthesis 3 right parenthesis squared equals 5. left parenthesis 3 right parenthesis squared m
Như vậy trong giây thứ 3, hòn bi đã rơi được thêm một đoạn đường là :

s subscript 3 equals l subscript 3 minus l subscript 2 equals 5 left square bracket 3 squared minus 2 squared right square bracket equals 25 m

s subscript 3 cũng là độ dời của hòn bi trong giây thứ 3.

Ta tính được độ dời của hòn bi trong giây thứ n:

s subscript n equals l subscript n minus l subscript n minus 1 end subscript equals 5 left square bracket n to the power of blank subscript 2 end exponent minus left parenthesis n minus 1 right parenthesis squared right square bracket equals 5 left parenthesis 2 n minus 1 right parenthesis m

b.Ta có:

s subscript 2 minus s subscript 1 equals 5 left square bracket left parenthesis 2.2 minus 1 right parenthesis minus left parenthesis 2.1 minus 1 right parenthesis right square bracket equals 2.5 equals 10 m s subscript 3 minus s subscript 2 equals 5 left square bracket left parenthesis 2.3 minus 1 right parenthesis minus left parenthesis 2.2 minus 1 right parenthesis right square bracket equals 2.5 equals 10 m ... s subscript n minus s subscript n minus 1 end subscript equals 5 left parenthesis 2 n minus 1 right parenthesis minus left square bracket 2 left parenthesis n minus 1 right parenthesis minus 1 right square bracket equals 2.5 equals 10 m

Vậy hiệu các độ dời sau 1 giây liên tiếp bằng 10m, bằng 2 lần độ dời sau giây thứ nhất.
Ghi chú: Có thể áp dụng công thức ở bài 7 SGK là capital delta l equals a tau squared , trong đó lấy
capital delta l equals s subscript n minus s subscript n minus 1 semicolon a equals 10 m divided by s squared semicolon tau equals 1 s 

1

Câu hỏi tương tự

Một thiết bị điện tương đương với điện trở không đổi = 25,0 chỉ có thể hoạt động ổn định khi hiệu điện thế giữa hai đầu của nó nằm trong khoảng 24,0 26,0 V. Tuy nhiên nguồn điện cấp cho thiết bị này h...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG