Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hội đồng gồm giáo viên và học sinh được chọn từ một nhóm giáo viên và học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

Một hội đồng gồm giáo viên và học sinh được chọn từ một nhóm giáo viên và học sinh.
Hỏi có bao nhiêu cách chọn?
  1. 200

  2. 150

  3. 160

  4. 180

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. 200 Mỗi cách chọn giáo viên từ giáo viên là tổ hợp chập của , có C 5 2 ​ cách chọn. Mỗi cách chọn học sinh từ học sinh là tổ hợp chập của , có C 6 3 ​ cách chọn. Áp dụng quy tắc nhân, có C 5 2 ​ . C 6 3 ​ =200 cách chọn

ĐÁP ÁN A. 200

Mỗi cách chọn giáo viên từ giáo viên là tổ hợp chập của , có  cách chọn.
Mỗi cách chọn học sinh từ học sinh là tổ hợp chập của , có  cách chọn.
Áp dụng quy tắc nhân, có .=200 cách chọn 

2

Câu hỏi tương tự

Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Newton ( x − x 2 2 ​ ) 21 , ( x  = 0 , n ∈ ⊗ ∗ ) .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG