Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một hồ bơi hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh bằng 50 (m) . Lượng nước trong hồ cao 1,5 (m) . Thể tích nước trong hồ là

Một hồ bơi hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh bằng 50 (m). Lượng nước trong hồ cao 1,5 (m). Thể tích nước trong hồ là

  1. 1875 (m3)

  2. 2500 (m3)

  3. 1250 (m3)

  4. 3750 (m3)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.3750 (m 3 ) Thể tích nước trong hồ là V =1,5 50 2 = 3750 (m 3 )

ĐÁP ÁN D. 3750 (m3)

Thể tích nước trong hồ là V =1,5 cross times 502 = 3750 (m3)

1

Câu hỏi tương tự

Một kĩ sư được nhận lương khởi điểm là 8.000.000 đồng/tháng. Cứ sau 2 năm lương mỗi tháng của kĩ sư đó được tăng thêm 10% so với mức lương hiện tại. Tính tổng số tiền T (đồng) kĩ sư đó nhận được sau 6...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG