Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một em bé đá một quả bóng trên một toa tàu đang chuyển động. Động năng của quả bóng phụ thuộc vào vận tốc của tàu như thế nào ? Khi đó, động năng này có còn là đại lượng vô hướng không ?

Một em bé đá một quả bóng trên một toa tàu đang chuyển động. Động năng của quả bóng phụ thuộc vào vận tốc của tàu như thế nào ? Khi đó, động năng này có còn là đại lượng vô hướng không ? 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vận tốc của quả bóng đối với hai hệ quy chiếu là khác nhau. Theo định lí cộng vận tốc : Trong đó là vận tốc của bóng đối với mặt đất, là vận tốc của bóng đối với toa tàu, và là vận tốc của tàu đối với đất.Như vậy, động năng của quả bóng đó trong toa tàu là , còn đo bởi người quan sát trên mặt đất là và sẽ khác nhau. Tuy nhiên, việc chọn hệ quy chiếu không ảnh hưởng đến tính chất động năng là đại lượng vô hướng, vì ( Tất cả các số hạng vẫn đều là tích vô hướng.

Vận tốc của quả bóng đối với hai hệ quy chiếu là khác nhau. Theo định lí cộng vận tốc :

v with rightwards arrow on top equals stack v apostrophe with rightwards arrow on top plus u with rightwards arrow on top

Trong đó v with rightwards arrow on toplà vận tốc của bóng đối với mặt đất,stack v apostrophe with rightwards arrow on top là vận tốc của bóng đối với toa tàu, và u with rightwards arrow on toplà vận tốc của tàu đối với đất.  Như vậy, động năng của quả bóng đó trong toa tàu là W subscript đ equals fraction numerator m v apostrophe squared over denominator 2 end fraction

, còn đo bởi người quan sát trên mặt đất là W apostrophe subscript đ equals fraction numerator m left parenthesis stack v apostrophe with rightwards arrow on top plus u with rightwards arrow on top right parenthesis squared over denominator 2 end fractionvà sẽ khác nhau.

Tuy nhiên, việc chọn hệ quy chiếu không ảnh hưởng đến tính chất động năng là đại lượng vô hướng, vì

(open parentheses stack v apostrophe with rightwards arrow on top plus u with rightwards arrow on top close parentheses squared equals v apostrophe squared plus u squared plus 2 stack v apostrophe with rightwards arrow on top u with rightwards arrow on top 

Tất cả các số hạng vẫn đều là tích vô hướng.

1

Câu hỏi tương tự

Một học sinh ném một vật có khối lượng 200g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu 8 m/s từ độ cao 8m so với mặt đất. Lấy . Vận tốc của vật khi chạm đất? A. B. C. D.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG