Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một cuộc thi, ba xạ thủ độc lập bắn vào một bia, mỗi người bắn một viên đạn. Xác suất trúng của các xạ thủ lần lượt là 0,8 ; 0,7 và 0,6. Tính xác suất để có ít nhất 1 xạ thủ bắn trúng bia.

Một cuộc thi, ba xạ thủ độc lập bắn vào một bia, mỗi người bắn một viên đạn. Xác suất trúng của các xạ thủ lần lượt là 0,8 ; 0,7 và 0,6. Tính xác suất để có ít nhất 1 xạ thủ bắn trúng bia. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Số tổ hợp chập 2 của 10 phần tử là

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG