Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một con chim có khối lượng 52 g đậu trên một cái giá treo khối lượng 150 g (Hình 4.11). Chim bắt đầu vỗ cánh bay ngang với vận tốc 2 m/s. Hỏi giá treo chuyển động như thế nào và được nâng thêm một độ cao bao nhiêu so với vị trí ban đầu ? Lấy g=10 m/s 2

Một con chim có khối lượng 52 g đậu trên một cái giá treo khối lượng 150 g (Hình 4.11). Chim bắt đầu vỗ cánh bay ngang với vận tốc 2 m/s. Hỏi giá treo chuyển động như thế nào và được nâng thêm một độ cao bao nhiêu so với vị trí ban đầu ? Lấy g=10 m/s2

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng để tìm vận tốc của giá treo ( có hướng ngược với hướng bay của con chim ). Áp dụng tiếp định luật bảo toàn cơ năng, động năng chuyển thành thế năng, từ đó suy ra độ cao mà giá treo được nâng lên : h=2,4 cm

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng để tìm vận tốc của giá treo ( có hướng ngược với hướng bay của con chim ). Áp dụng tiếp định luật bảo toàn cơ năng, động năng chuyển thành thế năng, từ đó suy ra độ cao mà giá treo được nâng lên : h=2,4 cm

1

Câu hỏi tương tự

Một tàu không gian thực hiện chuyến bay từ trái đất đến sao hỏa (từ A đến B trên hình). Coi quỹ đạo của trái đất và sao hỏa quanh mặt trời là các đường tròn đồng tâm cùng ở trong một mặt phẳng. Quỹ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG