Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một con ếch khối lượng m ngồi ở đầu một tấm ván có khối lượng M và chiều dài L nổi nằm yên trên mặt nước. Ếch bắt đầu nhảy lên theo hướng dọc chiều dài tấm ván. Hỏi nó phải nhảy với vận tốc ban đầu v 0 bằng bao nhiêu để với một bước nhảy nó tới được mép cuối tấm ván, nếu góc nhảy hợp với phương ngang một góc α? Bỏ qua lực cản của nước.

Một con ếch khối lượng m ngồi ở đầu một tấm ván có khối lượng M và chiều dài L nổi nằm yên trên mặt nước. Ếch bắt đầu nhảy lên theo hướng dọc chiều dài tấm ván. Hỏi nó phải nhảy với vận tốc ban đầu v0 bằng bao nhiêu để với một bước nhảy nó tới được mép cuối tấm ván, nếu góc nhảy hợp với phương ngang một góc α? Bỏ qua lực cản của nước.

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Động lượng của hệ ếch - ván được bảo toàn theo phương ngang, nên : Trong đó v 0 là vận tốc của ếch và u là vận tốc của ván đều tính đối với mặt nước nằm yên. Để ếch nhảy tới mép cuối của tấm ván, cần thỏa mãn điều kiện: Với τ là thời gian nhảy của ếch. Thay vào (2) và giải hệ phương trình (1) và (2) sẽ được :

Động lượng của hệ ếch - ván được bảo toàn theo phương ngang, nên :

Trong đó v0 là vận tốc của ếch và u là vận tốc của ván đều tính đối với mặt nước nằm yên. Để ếch nhảy tới mép cuối của tấm ván, cần thỏa mãn điều kiện:

Với τ là thời gian nhảy của ếch. Thay vào (2) và giải hệ phương trình (1) và (2) sẽ được :

2

Câu hỏi tương tự

A đi ô tô từ Hà Nam đến Bắc Giang làm từ thiện. Đầu chặng ô tô đi một phần tư tổng thời gian với v = 50 km / h . Giữa chặng ô tô đi một phần hai thời gian với v = 40 km / h . Cuối chặng ô tô đi một ph...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG