Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một con cá hồi bơi ngược dòng (từ nơi sinh sống) để vượt khoảng cách 300km (tới nơi sinh sản). Vận tốc dòng nước là 6km /h. Giả sử vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên là v km/h thì năng lượng tiêu hao của cá trong t giờ cho bởi công thức . trong đó c là hằng số cho trước ; E tính bằng jun. Vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên để năng lượng của cá tiêu hao ít nhất bằng. A. B. C. D.

Một con cá hồi bơi ngược dòng (từ nơi sinh sống) để vượt khoảng cách 300km (tới nơi sinh sản). Vận tốc dòng nước là 6km /h. Giả sử vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên là v km/h thì năng lượng tiêu hao của cá trong t giờ cho bởi công thức E left parenthesis v right parenthesis equals c v cubed t. trong đó c là hằng số cho trước ; E tính bằng jun. Vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên để năng lượng của cá tiêu hao ít nhất bằng.

A. 9 space k m divided by h

B. 8 space k m divided by h

C. 10 space k m divided by h

D. 12 space k m divided by h

  1. 9 space k m divided by h

  2. 8 space k m divided by h

  3. 10 space k m divided by h

  4. 12 space k m divided by h

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là A. Vận tốc của cá khi bơi ngược dòng là: (loại) và Vậy vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên để năng lượng của cá tiêu hao ít nhất là

Đáp án đúng là A. 9 space k m divided by h

Vận tốc của cá khi bơi ngược dòng là: v minus 6 space k m divided by h left parenthesis v greater than 6 right parenthesis space

E subscript open parentheses v close parentheses end subscript equals c v cubed t equals c v cubed fraction numerator 300 over denominator v minus 6 end fraction

E apostrophe subscript open parentheses v close parentheses end subscript equals c.300. fraction numerator 2 v cubed minus 18 v squared over denominator open parentheses v minus 6 close parentheses squared end fraction equals 0 left right double arrow v equals 0 (loại) và v equals 9 open parentheses m close parentheses

Vậy vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên để năng lượng của cá tiêu hao ít nhất là space v equals 9 space k m divided by h

1

Câu hỏi tương tự

Mỗi hình sau gồm một số hữu hạn đa giác phẳng, tìm hình không là hình đa diện

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG