Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một chiếc xe buýt có sức chứa tối đa hành khách. Nếu một chuyến xe chở hành khách thì giá vé cho mỗi hành khách là (nghìn đồng). Xác định doanh thu lớn nhất của chiếc xe buýt.

Một chiếc xe buýt có sức chứa tối đa  hành khách. Nếu một chuyến xe chở  hành khách thì giá vé cho mỗi hành khách là  (nghìn đồng). Xác định doanh thu lớn nhất của chiếc xe buýt.

  1.  triệu đồng.

  2.  triệu đồng.

  3.  triệu đồng.

  4.  triệu đồng.

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có tổng thu nhập của xe buýt là (nghìn đồng) Vì số hành khách tối đa là nên . Khi đó, tổng thu nhập của xe buýt là: triệu đồng.

Ta có tổng thu nhập của xe buýt là

(nghìn đồng)

Vì số hành khách tối đa là  nên .

Khi đó, tổng thu nhập của xe buýt là:  triệu đồng.

7

Câu hỏi tương tự

Bé An muốn làm một chiếc diều và có ý tưởng làm cánh diều có hình quạt sao cho với chu vi cho trước là thì cánh diều phải đạt diện tích lớn nhất. khi đó mối quan hệ giữa bán kính hình quạt và độ dài c...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG