Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mộtchiếc xe đang di chuyển với vận tốc 54km/hthì phát hiện phía trước có một chướng ngại vật trên đưòng cách khoảng 25m, người lái xe hãm phanh, giả sử sau đó xe chuyển động chậm dần đều với phương trình vận tốc là V = -5t + 15 {m/s) . Khi xe dừng hẳn thì khoảng cách giữa xe và chướng ngại vật là:

Một chiếc xe đang di chuyển với vận tốc 54km/h thì phát hiện phía trước có một chướng ngại vật trên đưòng cách khoảng 25m, người lái xe hãm phanh, giả sử sau đó xe chuyển động chậm dần đều với phương trình vận tốc là V = -5t + 15 {m/s) . Khi xe dừng hẳn thì khoảng cách giữa xe và chướng ngại vật là:
 

  1. 1,5 m

  2. 2 m

  3. 2,5 m

  4. 3 m

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a x 3 = b x 3 = c z 3 v a ˋ x 1 ​ + y 1 ​ + z 1 ​ = 1 Chứng minh rằng 3 a x 2 + b y 2 + c z 2 ​ = 3 a ​ + 3 b ​ + 3 c ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG