Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một chiếc vali có khối lượng 10 kg trượt không ma sát từ trạng thái nghỉ trên một mặt phẳng nhấn, nghiêng một góc 30 so với mặt sàp nằm ngang (Hình 4.1). Sau khi đi hết độ dời s 1 = 3 m trên mặt nghiêng, vật trượt tiếp trên mặt sàn một độ đời s 2 = 5 m thì dừng hẳn. Hãy xác định : a) Vận tốc của vali ở cuối mặt phẳng nghiêng. b) Hệ số ma sát trượt giữa vali và sàn. c) Độ giảm cơ năngcủa vali đo ma sát. Lấy g = 10 m/s 2

Một chiếc vali có khối lượng 10 kg trượt không ma sát từ trạng thái nghỉ trên một mặt phẳng nhấn, nghiêng một góc 30 so với mặt sàp nằm ngang (Hình 4.1). Sau khi đi hết độ dời s1 = 3 m trên mặt nghiêng, vật trượt tiếp trên mặt sàn một độ đời s= 5 m thì dừng hẳn. Hãy xác định :
a) Vận tốc của vali ở cuối mặt phẳng nghiêng.
b) Hệ số ma sát trượt giữa vali và sàn.
c) Độ giảm cơ năng của vali đo ma sát.
Lấy g = 10 m/s2

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Chuyển động của vali trên mặt phẳng nghiêng là nhanh dần đều với gia tốc không đổi a = gsin vì lực tác dụng là thành phần trọng lực Psin (Hình 4.1). Do đó, vận tốc của vali ở cuối mặt phẳng nghiêng là : b) Theo định lí động năng, khi vali trượt trên mặt sàn nằm ngang từ vận tốc v đến khi dừng, công của lực ma sát trượt thực hiện trên độ dời s 2 ; bằng độ giảm động năng của vali : Suy ra: c) Trên mặt sàn nằm ngang, thế năng trọng trường của vali không thay đổi, do đó độ giảm cơ năng của vali cũng bằng độ giảm động năng của nó. Ta có : Vậy cơ năng của vali giảm một lượng bằng 150 J.

a) Chuyển động của vali trên mặt phẳng nghiêng là nhanh dần đều với gia tốc không đổi a = gsinundefined vì lực tác dụng là thành phần trọng lực Psinalpha (Hình 4.1). Do đó, vận tốc của vali ở cuối mặt phẳng nghiêng là :

             v equals square root of 2 a s subscript 1 end root space equals square root of 2 g sin alpha. s subscript 1 end root space space equals square root of 2.10.0 comma 5.3 end root equals square root of 30 equals space 5 comma 48 space m divided by s

b) Theo định lí động năng, khi vali trượt trên mặt sàn nằm ngang từ vận tốc v đến khi dừng, công của lực ma sát trượt thực hiện trên độ dời s2; bằng độ giảm động năng của vali :

           negative F subscript m s t end subscript s subscript 2 equals negative mu subscript t P s subscript 2 equals negative fraction numerator m v squared over denominator 2 end fraction

Suy ra:

            mu subscript t space equals fraction numerator v squared over denominator 2 g s subscript 2 end fraction equals fraction numerator 30 over denominator 2.10.5 end fraction equals 0 comma 3

c) Trên mặt sàn nằm ngang, thế năng trọng trường của vali không thay đổi, do đó độ giảm cơ năng increment straight W của vali cũng bằng độ giảm động năng của nó. Ta có :

            undefined

Vậy cơ năng của vali giảm một lượng bằng 150 J.

1

Câu hỏi tương tự

Một đĩa đồng chất quay với vận tốc gócωquanh một trục cố định vuông góc với mặt đĩa và đi qua tâm của đĩa. Tìm động lượng của đĩa.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG