Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một chiếc thuyền xuôi, ngược dòng trên khúc sông dài 40km hết 4h30 phút. Biết thời gian thuyền xuôi dòng 5km bằng thời gian thuyền ngược dòng 4km. Tính vận tốc dòng nước ?

Một chiếc thuyền xuôi, ngược dòng trên khúc sông dài 40km hết 4h30 phút. Biết thời gian thuyền xuôi dòng 5km bằng thời gian thuyền ngược dòng 4km. Tính vận tốc dòng nước ? 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi x(km/h)là vận tốc của thuyền khi nước yên lặng. Gọi y(km/h) là vận tốc dòng nước (x, y > 0) Vì thời gian thuyền xuôi dòng 5km băng thời gian thuyền ngược dòng 4km nên ta có phương trình Vì chiếc thuyền xuôi, ngược dòng trên khúc sông dài 40km hết 4h30 phút = 5 giờ nên ta cóphương trình: Từ (1) và (2), ta có hệ phương trình : Giải ra ta có: x = 18; y = 2. Vậy vận tốc dòng nước là 2 km/h

Gọi x(km/h)là vận tốc của thuyền khi nước yên lặng.
Gọi y(km/h) là vận tốc dòng nước (x, y > 0)
Vì thời gian thuyền xuôi dòng 5km băng thời gian thuyền ngược dòng 4km nên ta có phương trình 

Vì chiếc thuyền xuôi, ngược dòng trên khúc sông dài 40km hết 4h30 phút = 5 giờ nên ta có phương trình:
Từ (1) và (2), ta có hệ phương trình :

Giải ra ta có: x = 18; y = 2.
Vậy vận tốc dòng nước là 2 km/h 

1

Câu hỏi tương tự

Một tôt đi từAđếnBdài120km. Sau một giờ, ôtô thứ hai cũng đi từAđếnBvới vận tốc lớn hơn vận tốc của ôtô thứ nhất là 10km/hnhững vẫn đếnBchậm hơn ôtô thứ nhất là 36 phút. Tính vận tốc của mỗi ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG