Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Một chiếc thuyền chuyển động thẳng ngược chiều dòng nước với vận tốc 6,5 (km/h)đối với dòng nước. Vận tốc chảy của dòng nước đối với bờ sông là 1,5 (km/h). Vận tốc của thuyền đối với bờ sông là A.8,0(km/h) B. 6,3(km/h) C. 5,0(km/h) D. 6,7(km/h)

Một chiếc thuyền chuyển động thẳng ngược chiều dòng nước với vận tốc 6,5 (km/h) đối với dòng nước. Vận tốc chảy của dòng nước đối với bờ sông là 1,5 (km/h). Vận tốc của thuyền đối với bờ sông là

A. 8,0 (km/h)
B. 6,3 (km/h)
C. 5,0 (km/h)
D. 6,7 (km/h)

  1. 8,0 (km/h)

  2. 6,3 (km/h)

  3. 5,0 (km/h)

  4. 6,7 (km/h)

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C : 5,0(km/h)

Đáp án C : 5,0 (km/h)

7

Câu hỏi tương tự

Nếu chọn gốc tọa độ tại Hà Nam, chiều dương từ Hà Nam đến Hà Nội, gốc thời gian là lúc bắt đầu khảo sát chuyển động thì phương trình chuyển động của 2 xe là (với x có đơn vị km, t có đơn vị giờ)

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG